Krijgt u een erfenis ?

Afhankelijk van de omvang van de erfenis en uw relatie met de erflater moet er misschien erfbelasting worden betaald
uiteraard kunnen wij de aangifte voor u verzorgen
De vrijstellingen voor de erfbelasting 2018

  • Partner / echtgenoot EUR 643.194 
  • Kind of kleinkind EUR 20.371
  • Ouder EUR 48.242
  • Kind met een handicap EUR 61.106
  • Andere erfgenamen EUR 2.147
Waar kunt u terecht bij vragen over de erfbelasting ? 
Belasting over erfenis 2018
Waarde erfenis
EUR 0 - 123.248 
> EUR 123.248 
Partner en (pleeg)kinderen
10%
20%
Kleinkinderen / verdere afstammelingen
18%
36%
Overige erfgenamen
30%
40%
Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting bent verschuldigd zullen zij u een aangifte erfbelasting toezenden